EVALUAREA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

Proiectul unui sistem de securitate al unui obiectiv ține cont de recomandările din analiza de
risc și poate cuprinde:
– Sisteme de avertizare la efracție;
– Sisteme de supraveghere video;
– Sisteme de control acces;
În proiectul tehnic sunt prezentate echipamentele folosite, sunt menționate
proveniența acestora, este descrisă amplasarea lor în cadrul obiectivului si structura cablajului
în cadrul clădirii (in conformitate cu prevederile legale) .
Proiectul tehnic și analiza de risc se depun pentru aprobare la inspectoratul județean al
Poliției Române pe raza căruia își desfășoară activitatea beneficiarul. Instalarea sistemelor se
face după ce este emis avizul de către autorități.
Tariful se stabileste in functie de complexitatea lucrarilor desfasurate de
compartimentul tehnic, si difera de la un obiectiv la altul

Firma de securitate si paza cu experienta de peste 10 ani